M.Tech Students

2018-2020:Batch

APURVA VERMA MADDA NISHANTH PASUPULA SURESH SURAJ SINGH DOHAR
ARAVIND ANILKUMAR V N YASHWANTH PETA GURUPRAKASHKUMAR TYDULA KALYAN KUMAR
BAMNE BHAGYASHREE BHIMRAO NAIK SANMITRA BHARAT SANDEEP ROY YARRAGUNTA JAYA SATYANARAYANA
ELEENDRAM HARISH NITISH KUMAR SHIV CHANDRA KUMAR  

2017-2019:Batch

BIPUL BORO N PURUSHOTHAM REDDY SANJAY NATH H SOURABH SUDHAKAR MESTRY
CHAITHANYA YADAV D PRAISE GEORGE SATENDRAPRATAP RAJBAHADUR VYAS SUSHMA CHANDAKA
CHETAN VINAYAKRAO GAKHARE RAHUL E SHILPA JOSEPH TEJAS JAGDISH SHAHANE
DERIN M JACOB REDDY CHAITANYA SHWETA KEVALAPRASAD YADAV THOTAKURA PRADEEP RAJ